0224 711 21 04

Vefatının 454. yılında KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni  Sultan  Süleyman’ın Hayatı

6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğdu. Annesi Hafsa Sultan, Babası Yavuz Sultan Selim’dir.  Çocukluk yılları babasının sancakbeyi olarak görev yaptığı Trabzon’da geçti. 1513’te Manisa’ya sancakbeyi olarak gönderildi ve yedi yıl bu görevi sürdürdü. 1520’de tahta çıktı. İlk seferini Belgrad’a yaptı. 1522’de Rodos Adası’nı , 1526’da yapılan Macaristan Seferi ve Mohaç Savaşı ile bir anlamda Macar Krallığı’nın sonunu getirdi. 1529’da Viyana Kalesi’ni kuşattı. 1532’de taç görünümlü miğferi ile Alaman Seferi’ne çıktı. 1533’te Vezîriâzam İbrâhim Paşa’yı Safevîler üzerine sefere gönderdi. Kendisi de yardım için 1534 tarihinde sonradan Irakeyn Seferi diye anılacak harekâta iştirak etti ve Tebriz ile Bağdat’ı ele geçirdi. 28 Eylül 1538’de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Preveze Deniz Muharebesi’nde Batılı müttefiklere ağır bir yenilgi yaşattı. Sultan Süleyman tekrar Macar Seferi’ne (İstabur Seferi) çıktı. Eylül 1541’de Budin’e girdi. 1548’de Tebriz Seferi’ne çıktı. 1550 senesinden itibaren Sultan, artık iyice yaşlandı ve hastalıkları arttı. Buna rağmen üçüncü İran Seferi’ne katıldı. Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Süleymaniye Cami’nin 1557’de açılışını yaptı. 1558’de çok sevdiği eşi Hürrem’ini kaybetti. 1560 yılında Cerbe adasının fethi gerçekleştirildi. Hayli yaşına rağmen 1566 yılında çıktığı Sigetvar Seferi sırasında eceliyle hayata gözlerini yumdu. Naaşı İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii yanındaki türbesine defnedildi. Yerine tahta oğlu II. Selim çıktı. Sultan Süleyman, kırk altı yıl süren hükümdarlığıyla Osmanlı tarihinde tahtta en uzun süre kalan padişahtır. İcra ettiği on üç büyük sefere yakışır şekilde savaş meydanında ölümüyle sona eren bu saltanat yılları, Osmanlı Devleti’nin en parlak zamanı, ideal bir devir ve altın çağ olarak anılmıştır. Çok bilinen şiirinde dile getirdiği “sıhhat” ve “devlet” kavramları onun hayatının en temel düsturlarından olmuştur. Sultan Süleyman “Muhibbî” mahlasıyla 3 bine yakın şiir yazmıştır. Hayırseverliği ve hakimiyeti altındaki tüm şehirlerde inşa ettirdiği âbidevî eserler ile de öne çıkmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bizlerde osmanlının en süre  padişahlık yapan sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın yüce şahsiyetinin ayak izlerini takip ederek faaliyet yürütmekteyiz.
Vefatının 454. sene-i devriyesinde büyük Sultan ; Kanuni Sultan Süleyman Han’ı bir kez daha Rahmet, Minnet ve Dua ile anıyoruz.

Paylaş: