0224 711 21 04

Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. sultanı olan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl süren padişahlığı dönemiyle Osmanlı Devleti’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıdır. Osmanlı Medeniyeti , kuruluşundan bu yana tüm insanlar için ortak bir değerdir. Asırlarca barış, hoşgörü ve kardeşlik anlayışı ile hakimiyeti altındaki milletlere ev sahipliği yapan Osmanlı, tüm dünyaya örnek olmuştur.

Kanuni Derneği (Kanuni Sultan Süleyman Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği) olarak bizler de Uludağ Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman Han’ın hayatını ve saltanat döneminde gelişen olayları en net biçimiyle ortaya koyabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu ile dönemin akademik düzeyde değerlendirilmesi, kamuoyu ve uluslararası toplumun bilinçlendirilmesi , Kanuni Sultan Süleyman dönemi başta olmak üzere bütün Osmanlı dönemi eserlerinin muhafaza ve ihya çalışmalarını içeren bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor. Güncel anlamda kamuoyuna yansıtılmasında önemli bir işleve sahip olacağını düşündüğümüz sempozyumda Türkiye ve çeşitli ülkelerden politikacı, akademisyen ve uzmanlar bir araya geliyor.

Paylaş: