0224 711 21 04

Kanuni Sempozyumu

Derneğimiz tarafından hazırlanan, Uludağ üniversitesi fen edebiyat fakültesi tarih bölümü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen ‘Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu yoğun ilgi ile gerçekleşti.
Osmanlı’da gelişmenin zirve yaptığı dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın kişiliği ve eserleri ayrıntılarıyla işlendi. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyuma Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Kanuni Derneği Başkanı Ahmet Yavuz, yerli ve yabancı tarihçiler ve öğrenciler katıldı.
Kanuni Derneği Başkanı Ahmet Yavuz, açılış konuşmalarında derneğin kuruluş maksadı hakkında verdi. Yavuz, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere bütün Osmanlı padişahları döneminde yapılan, ancak tahribata uğramış tarihî eserleri ihya ettiklerini, Osmanlı devrinde olduğu gibi eğitim ve öğretim konusunda çalışmalar yaptıklarını, tarihi eserlerin yoğun olduğu İslam beldelerine ziyaretler düzenleyerek insanların bilinçlenmesini sağladıklarını anlattı.
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise, bu sempozyumda, Osmanlı tarihinin en meşhur, en büyük hükümdarlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman’ın tarihe mal olmuş değerleri üzerine güzel sunumlar yapacaklarını ve Osmanlı’nın doğuş ve gelişmesini genç nesillere bir kez daha anlatacaklarını söyledi.
Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ise, tarihi anlama, kaynağından anlatabilme adına yapılan bu sempozyumun, ülkemiz için güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Osmanlı tarihinin şaha kaktığı yarım asırlık dönemde, Batılıların tabiriyle, ‘Muhteşem Süleyman’ın, devletin nasıl en az hatayla yönetilebileceğini gösterdiğini ifade eden Köse, “O belki dünyayı yönetmiyordu, ama rızası olmadan yeryüzünde herhangi bir denge değişikliği de yapılmıyordu” diyerek coğrafyadaki gücünü ortaya koydu’ dedi.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız’ın yönettiği ilk oturumda, Prof. Dr. Cafer Çiftçi Kanuni Sultan Süleyman’ın Biyografisini, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim “Kanuni Sultan Süleyman’ın Seferleri ve Zaferleri”; Yrd. Doç. Dr. Sadettin Eğri “Kanuni Sultan Süleyman’ın Edebi Yönü”; Kudüs Üniversitesi’nden Dr. Ghassan Muhaibesh “Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Kudüs”ü anlattı.
Öğleden sonra yapılan ve Kudüs Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nour Mahmoud Abu Asab’ın yönettiği ikinci oturumda da Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan “Kanuni Vakfiyesinde Kitaplar ve Tasavvufî Eserler”; An-Najah National Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Amin M. M. Abubaker “Kanuni’nin Yaptırdığı Sur ve Kudüs’ün Savunmasındaki Rolü 1536-2017”; Mısır Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Dr. Mohammed Elhamy “Kanuni Sultan Süleyman’ın Mısır Politikası”; Yalova Üniversitesi’nden Dr. Othman Saeed Houran “Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’taki Bilimsel ve Mimari Eserleri” hakkında bildiriler sundu.
Oturumun ardından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi ve Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Paylaş: