0224 711 21 04

Hakkımızda

NEDEN KANUNİ DERNEĞİ 

Kanuni Sultan Süleyman (I.Süleyman) 25 yaşında iken  babası Yavuz Sultan Selim Han’ın vefat etmesiyle 1520 yılında 7 yıl sürdürdüğü Manisa sancakbeyliği görevinin ardından 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.
Tahta çıkmasının ardından çıktığı seferler ve yaptığı uygulamalarla islam ve insanlık adına birçok hizmette bulundu. 46 yıl süren padişahlığı Osmanlı’nın en uzun süren padişahlığı olması sebebiyle yapılan hizmetlerinde bir çok padişahın yaptığı hizmetlerden fazla olması gayet tabiiydi.

Sultan Süleyman başta Anadolu olmak üzere hakimiyeti altında ki tüm şehirlerde din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın bir çok eser yaptırmıştır. Dönemin usta mimarı mimar sinan  gibi bir çok işinin ehli insanı yapılan bu hizmetlerde görevlendiren Sultan Süleyman günümüze ulaşan bir çok eser ve hizmete imza atmıştır.

Bizlerde Kanuni Sultan Süleyman Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Osmanlı Tarihinin bu önemli şahsiyeti Atamız Sultan Süleyman’ın Anadolu ve diğer İslam beldelerinde bulunan eserleri , tekke ve medreseleri başta olmak üzere bütün Osmanlı dönemi eserlerini bütün yönleriyle araştırarak, onları layık olduğu biçimde gelecek nesillere aktarmak gayretindeyiz.

Türkiye’de tarih bilincinin geliştirip yaygınlaştırmayı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmek istiyoruz.

Tarihselliğin bireysel ve toplumsal bilincin en önemli ögelerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemiz insanlarının kendi tarihleriyle en doğrudan, en geniş kapsamlı ve araçsallıktan olabildiğince uzak, yaşamlarına anlam katan bir ilişki kurmalarına yardımcı olmaya, tarihi, bir üretim alanı olarak sivil topluma mal etmeye çalışıyoruz.

Sözlü ve yazılı medyada ve sosyal medyada da  takip edersek, bazı kesimlerin Osmanlı tarihini kabullenememeleri ve aynı zamanda Osmanlı tarihi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın tarihi ile ilgili bazı ön yargılı davranarak farklı şekillerde  kaleme alanlarında olduğunu görmekteyiz. Bunları önlemek adına Osmalı tarihi konusunda bilgili akademik çalışmaları bulunan deneyimli öğretim görevlisi tarihçilerle  Panel, Sempozyum ve bunun gibi halka açık oturumlarla, yazılı ve sözlü medya ile sosyal medya aracılığı ile daha geniş kitlerele ulaşarak tarihimizin doğru ve güvenilir olarak yayılmasını sağlama gayretindeyiz.

Bütün bunlarla beraber, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,
İyinin, doğrunun, güzelin ve faydalının hakim olduğu adil bir dünyanın oluşmasına destek olmaktır.

Paylaş:

Etiketler: